Polityka prywatności

Podstawowe informacje o ochronie danych

Bisoo LLC, jako odpowiedzialny za przetwarzanie, informuje, że Twoje dane są zbierane w celu: zarządzania administracyjnego, księgowego i podatkowego, zarządzania relacjami biznesowymi i transakcjami gospodarczymi, kontroli dostępu i porządku obrad wizyt, wejść i wyjść, działań marketingowych i reklamowych w ogóle. Podstawą prawną zabiegu jest realizacja sprzedaży lub zainteresowania zakupem niektórych naszych produktów. Aby zrealizować zamierzony cel, Twoje dane mogą zostać przekazane: Administracji Podatkowej; Banki, kasy oszczędnościowe i wiejskie kasy oszczędnościowe; Administracja publiczna właściwa w tej sprawie Każda osoba ma prawo żądać dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu lub prawa do przenoszenia swoich danych osobowych, pisząc na adres naszych biur lub wysyłając wiadomość e-mail do legal@ bisoo.shop, wskazując prawo, z którego chcesz skorzystać. Twoje dane zostały pozyskane z: formularza kontaktowego (pocztą, czatem lub WhatsApp) lub w wyniku realizacji zamówienia.

Kto jest odpowiedzialny za Twoje dane?
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez Bisoo LLC z siedzibą 1704 Llano St Ste B #1586 Santa Fe, NM 87505

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?< br data-mce-fragment="1"> Podane przez Ciebie dane są niezbędne do świadczenia żądanej usługi z wszelkimi gwarancjami i będą przetwarzane w następujących celach: zarządzanie klientami, księgowość, podatki i administracja; Reklamy i poszukiwania komercyjne.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Podane dane osobowe będą przechowywane przez wymagane prawem terminy.

Jaka jest zasadność przetwarzania Twoich danych?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda w komunikacji i realizacji Twojego zamówienia.
< br data-mce-fragment="1"> Do jakich odbiorców będą przekazywane Twoje dane?
Dla realizacji zamierzonego celu Twoje dane mogą zostać przekazane: Administracji Podatkowej; Banki, kasy oszczędnościowe i wiejskie kasy oszczędnościowe; Administracja publiczna właściwa w tej sprawie.

Jakie masz prawa, gdy przekazujesz nam swoje dane?
Każda osoba ma prawo do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu lub prawa do przenoszenia swoich danych osobowych, pisząc na adres naszych biur lub przez wysłanie wiadomości e-mail na adres legal@bisoo.shop, wskazując prawo, z którego chcesz skorzystać.

Masz również prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność leczenia przeprowadzonego przed wycofaniem tej zgody.


Hi there

Welcome Guest
We typically reply within minutes
James
Hello! James here from Support team,this is sample text. Original text will display as per app dashboard settings